สุวิจักขณ์ คงถาวร cover photo
สุวิจักขณ์ คงถาวร
สุวิจักขณ์ คงถาวร
โปรแกรมเมอร์ วิทยากร ผู้เขียนสอนการใช้ React ภาษาไืทยเล่มแรก
ทำงานด้าน Programming ให้กับบริษัทเอกชนกว่า 9 ปี โดยพัฒนาโปรแกรมบุคคลกร,โปรแกรจัดซื้อ, โปรแกรมสต๊อกสินค้า, โปรแกรมห้องแล๊ป, โปรแกรมงานขนส่ง จากนั้นจึงผันตัวเองไปทำงานด้าน Graphic Design กับโรงพิมพ์ 1 ปี และรับงานสอนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ปัจจุบันทำ Software House ด้าน Web Programming พัฒนาโปรแกรมให้หน่อยงานเอกชนและราชการ อาทิเช่น โปรแกรมห้องสมุด, โปรแกรมบริหารงานนักเรียน, โปรแกรมจองห้องประชุม, โปรแกรมจองรถ, โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร, โปรแกรมบริหารงานซ่อม มีผู้ใช้งาน software กว่า 1,000 ราย ...เนื้อหาที่สอน เกิดจากประสบการเขียนโปรแกรมจริง เขียนหนังสือ React ภาษาไทยเล่มแรก ซึ่งอธิบายการใช้งาน React ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นเขียนติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB - หนังสือ React ภาษาไทยสอนแบบ WorkShop แบบ Step by Step - ได้รับการตอบรับดีมากๆ จนลูกค้าหลายๆ ท่านอยากให้ทำเป็น VDO แต่ขอแบบกระชับ ใช้เวลาเรียนให้น้อยที่สุด - มันคือโจทย์ที่ยากที่จะใช้เวลาเรียนให้น้อยแต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ (ยิ่ง React ยิ่งยากไปใหญ่) - แต่แล้วก็นึกได้ว่าควรแบ่งการเรียนเป็น 2 ระดับ 1.พื้นฐาน - ระดับกลาง และ 2.ระดับสูง (Advance) จึงได้ทำ VDO สอนชุดแรกออกมาในชื่อ #สอนเขียน React ร่วมกับ ReduxThunk และ ReactRouter 4 เพื่อเอาใจคนที่เริ่มเขียน React หรือแม้แต่คนที่เขียน React แล้วแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ Redux ฯลฯ - ข้อดีคือถ้าคุณเขาใจสิ่งเหล่านี้ ส่วนที่เป็น Advance คุณสามารถหาอ่านได้ตามอิเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียเงิน - แต่ถ้าใครรอแบบ Advance ก็รอติดตามผลงานชิ้นต่อๆ ไปของผมได้ครับ

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทำงานด้าน Programming ให้กับบริษัทเอกชนกว่า 9 ปี
    - ปัจจุบันทำ Software House ด้าน Web Programming พัฒนาโปรแกรมให้หน่อยงานเอกชนและราชการ
    - เขียนหนังสือ React ภาษาไทยเล่มแรก ซึ่งอธิบายการใช้งาน React ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นเขียนติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส