ดร.ธนัย ชรินทร์สาร cover photo
ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกลยุทธ์มากว่า 25 ปี
ดร. ธนัย ชรินทร์สาร เป็น 1 ใน นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals และเป็น Fellow ของ Strategic Planning Society ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ธนัยมีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์มามากกว่า 25 ปี ทั้งในบทบาทที่ปรึกษาบริษัท วิทยากร อาจารย์ และโค้ช ปัจจุบันดร.ธนัยได้เผยแพร่ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางรายการ Strategy Clinic ที่ The Standard Podcastและกลุ่มปิดบน Facebook: Strategy Essential-แก่นกลยุทธ์ มานานกว่า 7 ปี หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ท่านหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านการทำกลยุทธ์และประสบการณ์ด้านกลยุทธ์โดยตรงกับบริษัทชั้นนำมานานกว่า 25 ปี ทั้งบทบาทของ อาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช โดยดร.ธนัยได้รับการรับรอง Strategy Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ดร.ธนัยยังเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook Private Group “Strategy Essential – แก่นกลยุทธ์” Digital Community ด้านกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
  - ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
  - ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
  - อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
  - Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
  - Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
  - กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  - ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

10 คอร์ส