ดร.ธนัย ชรินทร์สาร cover photo
ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

8 คอร์ส

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกลยุทธ์มากว่า 25 ปี
ดร. ธนัย ชรินทร์สาร เป็น 1 ใน นักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals และเป็น Fellow ของ Strategic Planning Society ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ธนัยมีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์มามากกว่า 25 ปี ทั้งในบทบาทที่ปรึกษาบริษัท วิทยากร อาจารย์ และโค้ช ปัจจุบันดร.ธนัยได้เผยแพร่ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางรายการ Strategy Clinic ที่ The Standard Podcastและกลุ่มปิดบน Facebook: Strategy Essential-แก่นกลยุทธ์ มานานกว่า 7 ปี หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ท่านหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านการทำกลยุทธ์และประสบการณ์ด้านกลยุทธ์โดยตรงกับบริษัทชั้นนำมานานกว่า 25 ปี ทั้งบทบาทของ อาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช โดยดร.ธนัยได้รับการรับรอง Strategy Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ดร.ธนัยยังเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook Private Group “Strategy Essential – แก่นกลยุทธ์” Digital Community ด้านกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาเอก Doctor of Information Technology (DIT) candidate University of New South Wales, Canberra, Australia
  - ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
  - ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อดีตที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group (BCG), IBM Global Services
  - อดีตอาจารย์สาขาวิชากลยุทธ์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School)
  - Strategic Management Professional (SMP) จาก International Association for Strategy Professionals (IASP)
  - Fellow ของ Strategic Planning Society (SPS)
  - กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ผู้ก่อตั้ง Strategy Essential (Facebook Private Group) ซึ่งเป็นStrategist Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  - ผู้ร่วมดำเนินรายการ Strategy Clinic ที่ The Secret Sauce Podcast

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

8 คอร์ส