ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC cover photo
ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC
ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC
Facilitative Coach & Team Coach นักจัดกระบวนการเรียนรู้และ ผู้ก่อตั้ง Courage to Coach
ทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม), PCC, ACTC • โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) • โค้ชผู้นำทีม ด้วย Facilitative Coaching • โค้ชทีม ด้วย Team Coaching • Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coaching Federation (ICF) • Advanced Certification in Team Coaching (ACTC) รับรองโดย International Coaching Federation (ICF) • กรรมการผู้จัดการ Courage to Coach • กรรมการผู้จัดการ Courage Coaching • Co-Founder, Team Coaching Thailand Institute • Founder, Life Mastery Academy • ประสบการณ์ตรงในการทำงาน ปีที่ 40 • ประสบการณ์ทำงานเป็นผู้นำทีมในองค์กร 25 ปี • ประสบการณ์ปีที่ 15 ด้าน Coaching และ Facilitation มากกว่า 5,000 ชั่วโมง • Certified Professional Coach, 2552 จาก International Coach Academy (ICA) • Certified The Eureka of Coaching, 2556 จาก Thailand Coaching Academy (TCA) • Certified Neuro Linguistic Programming (NLP) Practitioner, 2556 จาก Thailand Coaching Academy (TCA) • Certified Thai Coaching, 2560 จาก Mind Coach Foundation • Certified Advance Mind Coach: Spiritual Coaching, 2561 จาก Mind Coach Foundation • ผลงานเขียน 4 เล่ม ได้แก่ บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา 6C Model และ Facilitative Coaching for Team Leader

  ประวัติโดยย่อ
  - โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ปีที่ 15
  - โค้ชผู้นำทีม ด้วย Facilitative Coaching ปีที่ 15
  - Advanced Certification in Team Coaching (ACTC) จาก ICF
  - Professional Certified Coach (PCC) จาก ICF
  - กรรมการผู้จัดการ Courage to Coach
  - Co-Founder, Team Coaching Thailand Institute
  - ประสบการณ์ตรงในการทำงาน ปีที่ 40

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส