ธนัญกรณ์ มังษะชาติ cover photo
ธนัญกรณ์ มังษะชาติ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

213 รีวิว

7 คอร์ส

ธนัญกรณ์ มังษะชาติ
เจ้าของ plant3dadvisor.blogspot.com และ plant3dtutor.com แหล่งความรู้งานเขียนแบบไฟฟ้า และ Piping 3D ด้วย CAD ของไทย
สวัสดี Draftsman และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ทุกท่านครับ ผมชื่อ สุรเชษฐ์ มังษะชาติ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D&3D ครับ โดยงานที่ผมทำนั้น จะเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้สนใจ ในงานเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ผมกล่าวมาในขั้นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาถึงวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จากประสบการณ์งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเป็น CAD Tutor รวมถึงเรื่องการให้คำปรึกษากับสถานประกอบการเรื่องงานเขียนแบบมากว่า 10 ปี ผมจึงสามารถรับรองได้ว่าความรู้ที่ผมลงไว้ในเวบไซด์ Skilllane จะช่วยให้คุณมีทั้งความรู้ที่ถูกต้องเรื่องงานเขียนแบบ รวมถึงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่ากับเงินที่คุณลงเรียนออนไลน์กับ Skilllane แน่นอนครับ

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ plant3dadvisor.blogspot.com และ plant3dtutor.com แหล่งความรู้งานเขียนแบบไฟฟ้า และ Piping 3D ด้วย CAD ของไทย
  - ผู้มีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D&3D
  - เจ้าของเฟสบุ๊คเพจ Plant 3D Tutor แนะนำการใช้โปรแกรม AutoCAD
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ Autocad Plant 3D บริษัท แคดเกตเวย์จำกัด
  - วิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Autocad Plant 3D ให้กับบริษัทต่างๆ
  - ที่ปรึกษาวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

4.6 คะแนนเฉลี่ย

213 รีวิว

7 คอร์ส