ธนกร เกิดโภคทรัพย์ cover photo
ธนกร เกิดโภคทรัพย์
ธนกร เกิดโภคทรัพย์
นักบริหารมืออาชีพ และแชมป์โลกขายประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ หนึ่งเดียวของไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - ประธานบริษัท เจสัน วินเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - แชมป์โลกขายประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ หนึ่งเดียวของไทย ปี 2527
    - อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท ด้านการตลาด หลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ
    - เจ้าของสถาบันฝึกอบรมระดับโลก เวิร์ลแชมป์ซัสเซส

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส