วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่) cover photo
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

134 รีวิว

5 คอร์ส

วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)
วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
“วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ” หรือ “อาจารย์ใหญ่” ผู้มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม Oil & Gas ที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 30 ปี โดยผ่านงานมาในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และยังมีประสบการณ์ ด้านอื่น ๆ เช่น เป็นผู้จัดการส่วนตลาดและบริการลูกค้า ผู้จัดการส่วนพัฒนาเครือข่ายสถานี และผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานีหลัก นอกจากนี้แล้ว “อาจารย์ใหญ่” ยังเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษา ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรม Oil & Gas, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมจิวเวอรี่, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเหมืองแร่, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการผลิตขึ้นรูป, อุตสาหกรรมเครื่องเย็น, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการศึกษา, ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษามานานกว่า 25 ปี โดยช่วยให้สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีระบบการจัดการ และช่วยให้บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มามากกว่า 100 หน่วยงาน อีกทั้ง “ อาจารย์ใหญ่” ยังมีผลงานวิชาการ ทั้งการเขียนหนังสือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจความปลอดภัยตามแผน, การเขียนแผนงานความปลอดภัย เป็นต้น และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต อีกหลายเรื่อง เช่น จิตสำนึกด้านความปลอดภัย, การตรวจความปลอดภัย, การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย, การวางแผนงานความปลอดภัย, การตรวจกิจกรรม 5ส. เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 25 ปี ให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 100 หน่วยงาน
    - ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประสบการณ์กว่า 30 ปี
    - มีผลงานวิชาการทั้งการเขียนหนังสือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตอีกมากมาย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

134 รีวิว

5 คอร์ส