ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ cover photo
ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ
ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ
อาจารย์สอนภาษาจีน ดีกรีปริญญาโทจาก Xiamen University

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากว่า 10 ปี
  - มีเทคนิคการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้นักเรียนจดจำภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน
  - อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงติวสอบ HSK ทาง
  - ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ชื่อ BangBang ZhongWen
  - ปริญญาโท Xiamen University สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส