ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ cover photo
ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส

ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ
อาจารย์สอนภาษาจีน ดีกรีปริญญาโทจาก Xiamen University

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากกว่า 10 ปี
  - มีเทคนิคการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้นักเรียนจดจำภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน
  - อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงติวสอบ HSK1-6
  - ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ชื่อ BangBang ZhongWen
  - ปริญญาโท Xiamen University สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส