อารยา หัตถสุวรรณ cover photo
อารยา หัตถสุวรรณ
อารยา หัตถสุวรรณ
อดีต Investment Banker บริษัทภัทร; Kellogg MBA


    ประวัติโดยย่อ
    - อดีต Investment Banker บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
    - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
    - MBA Kellogg School of Management (Major: Finance, Social Enterprise)