อารยา หัตถสุวรรณ cover photo
อารยา หัตถสุวรรณ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5,613 รีวิว

1 คอร์ส

อารยา หัตถสุวรรณ
อดีต Investment Banker บริษัทภัทร; Kellogg MBA

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีต Investment Banker บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
    - ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management (Major: Finance, Social Enterprise)
    - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5,613 รีวิว

1 คอร์ส