ภัทร กิตติมานนท์ cover photo
ภัทร กิตติมานนท์
ภัทร กิตติมานนท์
กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ
ลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (ผู้ริเริ่มใช้กระบวนการ Dialogue เป็นคนแรกๆ ของประเทศ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งองค์กรธุรกิจ และสังคมมาหลายสิบปี) ซึ่งได้ศึกษาแบบชุบตัวอยู่กับอาจารย์ตามวิถี homeschool ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลากว่า 5 ปี ดังในระหว่างนั้นก็เป็นช่วงของการหล่อหลอมเอาองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับสมอง พุทธธรรม และจิตวิทยาเชิงลึกสายคาร์ล จุง กลั่นเป็นความเข้าใจผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเอง และได้ติดตามศึกษาวิชากระบวนกร (ศิลปศาสตร์ว่าด้วยการนำพาให้ผู้คนเกิดการเรียนรู้) จากอาจารย์ผ่านการเป็นผู้ช่วยทำ Workshop ตามที่ต่างๆ อัตตชีวประวัติเชิงลึก (ฉบับย่อ) จากพื้นเพที่เกิดในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่เป็นหมอ สู่เด็กเรียนดีตามแบบฉบับของสังคม ดูภายนอกก็เหมือนเป็นเด็กเรียบร้อยที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ซ้ำด้วยความที่เรียนเก่ง บรรดาผู้ใหญ่รอบตัวจึงยิ่งตั้งความหวังว่าอนาคตของผมน่าจะไปได้ไกลกว่าระดับมาตรฐาน แต่แล้วก็เกิดจุดเปลี่ยน เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่นำพา มันทำให้ผมเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคน โลกอีกด้านที่ตรงข้ามกับความเป็นเด็กเรียบร้อย ตั้งใจเรียน เดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดมาให้ก็เริ่มจะดึงดูดกว่า ในช่วงนั้น หากใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆก็อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เริ่มเสียคน ในตอนแรกก็เริ่มเพียงการไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน เบื่อการเรียน กินเหล้า เที่ยวกลางคืน จนสุดท้ายก็เข้าสู่วังวนของยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างมัธยมปลายเข้าสู่มหาวิทยาลัย ที่แม้สัญญาณอันตรายจะเริ่มส่อออกมาตั้งแต่ช่วงมัธยม แต่ผมก็ยังสามารถสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้ การย้ายออกมาไกลบ้านในคราวนี้ยิ่งทำให้ผมถลำลึก ชีวิตมหาวิทยาลัย 3 ปีเสียไปให้กับยาเสพติด ทั้งครอบครัวคล้ายเผชิญกับจุดวิกฤติครั้งใหญ่ ภาพเดิมๆที่พ่อแม่เคยวาดไว้กับผมค่อยๆทะลายลง ครั้งหนึ่ง ในขณะที่อยู่ท่ามกลางปัญหา พ่อของผมถึงกับบอกออกมาด้วยความเสียใจว่า เขาเสียลูกชายไปตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายแล้ว โชคดีที่สุดท้ายชีวิตช่วงนั้นก็จบลง เมื่อครอบครัวได้รู้ความจริงถึงสภาพที่ผมเป็นอยู่ พ่อ ด้วยเคยเข้าร่วมกระบวนการของ อ.วิศิษฐ์ มาก่อนและเกิดความศรัทธาในตัวอาจารย์ จึงพาผมไปพบอาจารย์ที่เชียงราย หวังว่าผมจะได้รับการช่วยเหลือจนสามารถเลิกยาได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิถี ผมเข้าไปด้วยความไม่รู้ ได้ผ่านพบประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ที่แตกต่างเป็นอย่างมากจากสภาพที่เราคุ้นเคย นี่ก็คล้ายเป็นปาฏิหาริย์ ที่ช่วงเวลาเพียงไม่นานที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงราย ผมก็สามารถเลิกยาได้โดยไม่ทรมานใดๆเลย องค์ประกอบใหม่ๆในการดูแลจากลุงใหญ่ (คำที่ผมเรียกอาจารย์วิศิษฐ์) และชุมชนคือสาระสำคัญที่ช่วยให้ผมสามารถเยียวยาตัวเองจนหายขาด และค้นพบทางเดินที่เราจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง การเยียวยาและการเรียนรู้คงไม่ใช่สองสิ่งที่แยกขาด เพราะตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับชุมชน ผมก็มีโอกาสได้หันกลับไปมองชีวิตตนเอง ได้ศึกษาชีวิตตัวเองในฐานะผู้ดู และก็เห็นว่าอาการเสพติดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลบั้นปลายจากเหตุที่สั่งสมมาตั้งแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว การได้ตระหนักในเหตุนี้ นอกจากจะทำให้การเยียวยาเกิดขึ้นอย่างมีพลังแล้ว มันยังทำให้ผมได้รับรู้ถึงแง่มุมต่างๆของปัญหาที่อาจซุกซ่อนอยู่ในอีกหลายๆครอบครัว รวมถึงวิถีใหม่ในการสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูลด้วย ดังนั้นนี่ก็อาจจะพอพูดได้ว่า ผมได้ใช้ชีวิตของตนเองเป็นบทเรียน ทั้งครอบครัวของผมได้ผ่านความเจ็บปวดจนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน แม้จะต้องเจ็บหนัก แต่สิ่งที่ได้มาก็คุ้มค่า คือความเข้าใจใหม่บางประการที่สามารถเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงาน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับตัวของเราเอง เป็นความเข้าใจที่สามารถช่วยให้ชีวิตของเราทุกคนเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้มากขึ้น ปัจจุบัน จากศิษย์วงในที่ตามเรียนรู้กับครู ช่วงหนึ่งปีมานี้ก็เป็นการออกมาทำงานเอง ปัจจุบันยึดอาชีพเป็นกระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ประสบการณ์การทำงาน องค์กร 1. บุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปัจจุบัน อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี 2. บุคลากรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี กำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 2 จากรอบแรกทำเป็น workshop พื้นฐาน 3 รุ่น 3. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด อบรมพื้นฐาน 10 รุ่น อบรมผู้นำกลุ่มเดิมอีก 10 ครั้ง 4. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรณ์ สุโขทัย 5. อบรมช่วงกิจกรรมปลายปี ICC ในเครือสหพัฒน์ 6. บุคลากรสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. บุคลากรโรงพยาบาลอ่างทอง 8. องค์กรธุรกิจขนาดเล็กอีกหลายแห่ง หลักสูตรสาธารณะ 1. คอร์ส "องค์กรวิวัฒน์" 2. คอร์ส "เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้" 3. คอร์ส "อิสระในความสัมพันธ์" 4. คอร์ส "การผ่านเปลี่ยนในช่วงวัยรุ่น"

    ประวัติโดยย่อ
    - ลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (ผู้ริเริ่มใช้กระบวนการ Dialogue เป็นคนแรกๆ ของประเทศ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ และสังคมมาหลายสิบปี)
    - ศึกษาแบบชุบตัวอยู่กับอาจารย์ตามวิถี homeschool ในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลากว่า 5 ปี
    - กระบวนกรอิสระ ทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ในการทำงาน และการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และผู้สอนหลักสูตรสาธารณะ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส