พชร ยงจิระนนท์ cover photo
พชร ยงจิระนนท์
พชร ยงจิระนนท์
โค้ชด้านการพูดและการ Presentation


    ประวัติโดยย่อ
    - Managing Director / Corporate Trainer Speak Pro Training
    - Startup Coach ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสตาร์ทอัพ
    - โค้ชด้านการพูดและการ Presentation