นริศรา​ ศรีจันทรา​พันธุ์​ (Laura Yuai) cover photo
นริศรา​ ศรีจันทรา​พันธุ์​ (Laura Yuai)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

นริศรา​ ศรีจันทรา​พันธุ์​ (Laura Yuai)
พิธีกร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) คอลัมนิสต์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
นริศรา ศรีจันทราพันธุ์ - พิธีกร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) คอลัมนิสต์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด และการแต่งหน้า Beauty & Lifestyle Blogger บรรณาธิการเวปไซต์ caanteen.com

  ประวัติโดยย่อ
  - พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรงานอีเว้นต์ พิธีกรงานแต่งงาน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
  - ครูสอนภาษาไทยให้เด็กฝรั่งและครูสอนภาษาฝรั่งให้เด็กไทย
  - วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด และการแต่งหน้า
  - นักเขียนแฟชั่น บิวตี้ ไลฟสไตล์ นิตยสาร
  - บรรณาธิการเวปไซต์ caanteen.com

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส