อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล cover photo
อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในบริษัทหลักทรัพย์

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์วิเคราะห์ทางเทคนิคในบริษัทหลักทรัพย์มานานกว่า 20 ปี (ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส