ดร. พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล cover photo
ดร. พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

4 คอร์ส

ดร. พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการ

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
  - ให้คำปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรี Kingpower ฯลฯ
  - วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กรกว่า 500 แห่ง
  - ปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - แต่งหนังสือ Service Excellence : Service Code รหัสลับการบริการ, Service Excellence : Service Culture การสร้างวัฒนธรรมการบริการ, บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา (Customer Super Service)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

4 คอร์ส