ภัคศิกร ทับทิมทอง cover photo
ภัคศิกร ทับทิมทอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ภัคศิกร ทับทิมทอง
Kellogg MBA; ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ The MBA LAB ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U


  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ทีม Strategy& / PwC Consulting
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ The MBA LAB ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U
  - ผู้จัดรายการ MBA JumpStart สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Top MBA
  - อดีต Admission Committee Student ที่ Kellogg (TOP 10 MBA) พิจารณาใบสมัครมากว่า 100 ใบ
  - วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - MBA Kellogg มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกา
  - BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส