ภัคศิกร ทับทิมทอง cover photo
ภัคศิกร ทับทิมทอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

ภัคศิกร ทับทิมทอง
Kellogg MBA; ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Mission To Top U ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U
ปัจจุบันเปิดกิจการ Mission To Top U และแฟนเพจ Mission To Top U อดีตเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ทีม Strategy / PwC Consulting และเป็นผู้จัดรายการ MBA JumpStart สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Top MBA นอกจากนี้ยังเคยเป็น Admission Committee Student ที่ Kellogg (TOP 10 MBA) พิจารณาใบสมัครมากว่า 100 ใบ และได้มีโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษา - MBA Kellogg มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกา - BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเปิดกิจการ Mission To Top U อดีตเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ทีม Strategy / PwC Consulting
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Mission To Top U ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U
  - ผู้จัดรายการ MBA JumpStart สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Top MBA
  - อดีต Admission Committee Student ที่ Kellogg (TOP 10 MBA) พิจารณาใบสมัครมากว่า 100 ใบ
  - วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - MBA Kellogg มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกา
  - BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส