พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน) cover photo
พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน)
พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน)
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

  พิชาวีร์ (แวน) มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 10 ปี ในอาชีพ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร นักออกแบบการเรียน และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับหลากหลายองค์กรในประเทศไทย

  ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความสามารถคน นักเขียน และวิทยากร

  พิชาวีร์จบการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร และปริญญาตรีด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มีความสนใจเป็นพิเศษในจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม และ Positive psychology ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เรามีอิสระที่จะเลือกชีวิตของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอดีตจะเคยเป็นอย่างไร


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ประกอบการ นักจิตวิทยาองค์กร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
  - Blogger : เพจ Live your life by Pichawee ที่มียอดผู้ติดตาม 200,000 กว่าคน
  - นักเขียน : ผลงาน หนังสือ เป็นเจ้านายของความสุข และเว็บไซต์ iStrong.co

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส