พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน) cover photo
พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

พิชาวีร์ เมฆขยาย (แวน)
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
พิชาวีร์ (แวน) มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 10 ปี ในอาชีพ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร นักออกแบบการเรียน และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับหลากหลายองค์กรในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความสามารถคน นักเขียน และวิทยากร พิชาวีร์จบการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร และปริญญาตรีด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเป็นพิเศษในจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม และ Positive psychology ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เรามีอิสระที่จะเลือกชีวิตของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอดีตจะเคยเป็นอย่างไร

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ประกอบการ นักจิตวิทยาองค์กร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
    - Blogger : เพจ Live your life by Pichawee ที่มียอดผู้ติดตาม 200,000 กว่าคน
    - นักเขียน : ผลงาน หนังสือ เป็นเจ้านายของความสุข และเว็บไซต์ iStrong.co

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส