เทพเอ็กเซล Thep Excel cover photo
เทพเอ็กเซล Thep Excel

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,968 รีวิว

11 คอร์ส

เทพเอ็กเซล Thep Excel
สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง

    ประวัติโดยย่อ
    - สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง เพื่อลดเวลาทำงาน แต่ถูกต้องแม่นยำขึ้น

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,968 รีวิว

11 คอร์ส