นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ (โค้ชนิ) cover photo
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ (โค้ชนิ)
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ (โค้ชนิ)
นักวางแผนการเงิน วิทยากร และนักเขียนด้านการวางแผนการเงิน
อดีตวิศวกรวางแผน ผู้หลงใหลในการเขียน การสอนและการวางแผนการเงินจึงผันตัวเองมาเป็นนักวางแผนการเงิน วิทยากร และนักเขียนด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล นิภาพันธ์มีผลงานเขียนออกมาแล้ว 7 เล่ม คือ เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน มีเงินล้านด้วยการวางแผนการเงิน อยากรวยต้องรู้จักวางแผนการเงิน รวยทะลุเป้า 12 ขั้นตอนสู่...นักวางแผนการเงิน ขายทะลุเป้า เมื่อชายแบบที่ปรึกษา และสมุดพกเศรษฐี นอกจากนี้นิภาพันธ์ ยังมีความสนใจในศาสตร์การโค้ช และได้ประยุกต์ศาสตร์การโค้ชเข้ากับการวางแผนการเงิน โดยเธอได้รับ Certified Coach – Napoleon Hill, Coach – Napoleon Hill Institute และได้ขึ้นทะเบียนในระดับ Associate Certified Coach (ACC) จาก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation, ICF)

  ประวัติโดยย่อ
  - นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
  - โค้ชระดับ ACC, Associate Certified Coach โค้ชที่ขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF, International Coach Federation)
  - วิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินทั้งในองค์กรมาหชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำหรับประชาชนทั่วไป
  - นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานการเขียนหนังสือวางแผนการเงินและการลงทุนมาแล้ว 7 เล่ม
  - อ.พิเศษ วิชา “Personal Finance” และวิชา “Wealth Management and Financial Planning” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นักเขียนรับเชิญด้านการวางแผนการเงินให้กับ Sanook Money, วารสาร Money & Wealth, Money & Banking online, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบริษัทไทยออยล์
  - วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” ให้กับนักศึกษาและบุคคลากร ม.มหิดล ศาลายา
  - เจ้าของแฟนเพจ "สมุดพกเศรษฐี by Nipapun Talk"

4.5 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส