ธีระยุทธ ทองเครือ cover photo
ธีระยุทธ ทองเครือ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

ธีระยุทธ ทองเครือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
1. เคยเป็นนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิชาสอนที่เกี่ยวข้องกับคอร์สนี้ - สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์ - แนวคิดของอัลกอริทึม - หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - มีเว็บไซต์และสื่อการสอนที่ https://ttime.in.th/ 3. เคยเป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนา Web Application และ Web API ด้วยภาษาจาวา ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์สอน 9 ปี ในวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
    - อดีตนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE บริษัท AIS และอยู่ในทีมพัฒนาร่วมกับบริษัท Avalant
    - เคยพัฒนาแอปพลิเคชัน OntoPop ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจจับข้อมูลบนเว็บแบบอัตโนมัติที่ประมวลผลด้วยหลักการทาง Machine Learning

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส