ธีระยุทธ ทองเครือ cover photo
ธีระยุทธ ทองเครือ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

ธีระยุทธ ทองเครือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. เคยเป็นนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  2. ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาสอนที่เกี่ยวข้องกับคอร์สนี้
  - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java
  - การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Java
  - มีเว็บไซต์และสื่อการสอนที่ https://dev.cs.kku.ac.th
  3. เคยเป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนา Web Application และ Web API ด้วยภาษาจาวา ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ประสบการณ์สอน 7 ปี ในวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  - อดีตนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE บริษัท AIS และอยู่ในทีมพัฒนาร่วมกับบริษัท Avalant
  - เคยพัฒนาแอปพลิเคชัน OntoPop ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจจับข้อมูลบนเว็บแบบอัตโนมัติที่ประมวลผลด้วยหลักการทาง Machine Learning

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส