ธีระยุทธ ทองเครือ cover photo
ธีระยุทธ ทองเครือ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

ธีระยุทธ ทองเครือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. เคยเป็นนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาสอนที่เกี่ยวข้องกับคอร์สนี้ - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java - การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Java - มีเว็บไซต์และสื่อการสอนที่ https://dev.cs.kku.ac.th 3. เคยเป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนา Web Application และ Web API ด้วยภาษาจาวา ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - ประสบการณ์สอน 7 ปี ในวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
    - อดีตนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Java EE บริษัท AIS และอยู่ในทีมพัฒนาร่วมกับบริษัท Avalant
    - เคยพัฒนาแอปพลิเคชัน OntoPop ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจจับข้อมูลบนเว็บแบบอัตโนมัติที่ประมวลผลด้วยหลักการทาง Machine Learning

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส