ธีระยุทธ ทองเครือ cover photo
ธีระยุทธ ทองเครือ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

ธีระยุทธ ทองเครือ
ประสบการณ์สอน 10 ปี ในวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
1. เคยเป็นนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. เคยเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “Java and Spring Boot Web Application Development” ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (INET)

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์สอน 10 ปี ในวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
    - อดีตนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริษัท AIS และอยู่ในทีมพัฒนาร่วมกับบริษัท Avalant
    - เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - เคยเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “Java and Spring Boot Web Application Development” ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (INET)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส