คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ cover photo
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรม BeyondTraining
    - นักพูด, วิทยากร, นักเขียน
    - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
คอร์สที่สอนโดย คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
Tobsquare
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
10958945 10155159180190175 3232928320384938384 n
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee
10415705 739023379509203 3507872027298508776 n
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining
Kpawawit2cut
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ด้านการลงทุน; ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
Profile pic
เรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง)
ผู้ก่อตั้ง Disrupt โรงเรียนสอนผู้ประกอบการ Startup และก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks กองทุนขนาด 500 ล้านบาท ที่ลงทุนในบริษัท Startup
44 วีดีโอ
6 ชม. 48 น.
Startup web

จาก Startup เงินร้อย สู่เถ้าแก่น้อยเงินล้าน

Tobsquare
10958945 10155159180190175 3232928320384938384 n
10415705 739023379509203 3507872027298508776 n
Kpawawit2cut
Profile pic
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
เรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง)
490 บาท