คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ cover photo
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรม BeyondTraining
    - นักพูด, วิทยากร, นักเขียน
    - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

4.6 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส