คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ cover photo
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรม BeyondTraining
    - นักพูด, วิทยากร, นักเขียน
    - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต