คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ cover photo
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรม BeyondTraining
    - นักพูด, วิทยากร, นักเขียน
    - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
คอร์สที่สอนโดย คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
img
img
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee
img
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining
img
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ด้านการลงทุน; ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
img
กระทิง พูนผล
Godfather วงการเทคสตาร์ทอัพไทย ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks
44 วีดีโอ
6 ชม. 48 น.
จาก Startup เงินร้อย สู่เถ้าแก่น้อยเงินล้าน
img
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
img
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee
img
คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง BeyondTraining
img
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ด้านการลงทุน; ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
img
กระทิง พูนผล
Godfather วงการเทคสตาร์ทอัพไทย ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks
490 บาท