เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล cover photo
เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

796 รีวิว

1 คอร์ส

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ผู้นำกิจกรรมออกแบบความคิดในการแก้ไขปัญหา ผู้ก่อตั้ง 'ลูกคิด' และ 'Asian Leadership Academy'

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Asian Leadership Academy / LUKKID
  - ที่ปรึกษาเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  - หัวหน้าทีมคิดเชิงออกแบบที่ Hasso Plattner Institute of Design ที่ Stanford (d.school)
  - จบการศึกษาปริญญาโทสาขา MBA จาก Stanford Graduate School of Business
  - จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Bioengineering จาก University of Pennsylvania

4.7 คะแนนเฉลี่ย

796 รีวิว

1 คอร์ส