ก้องกิจ ฉันทวิจัยกุล cover photo
ก้องกิจ ฉันทวิจัยกุล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

ก้องกิจ ฉันทวิจัยกุล
Digital Marketer จาก Sony สาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติโดยย่อ
  - Digital Marketer จาก Sony นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - อดีต Digital Marketer จาก Razorfish ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - อดีตนักการตลาดออนไลน์ บริษัท GMM Grammy
  - ปริญญาโท สาขา Integrated Marketing Communications จาก Northwestern University
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส