สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) cover photo
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส