สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) cover photo
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส