สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) cover photo
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส