อมรเทพ ทองชิว cover photo
อมรเทพ ทองชิว

4.6 คะแนนเฉลี่ย

113 รีวิว

9 คอร์ส

อมรเทพ ทองชิว
นักวิจัยข้อมูล วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
    - วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
    - เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

4.6 คะแนนเฉลี่ย

113 รีวิว

9 คอร์ส