ดร.อมรเทพ ทองชิว cover photo
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

293 รีวิว

19 คอร์ส

ดร.อมรเทพ ทองชิว
นักวิจัยข้อมูล วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
    - วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
    - เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

4.7 คะแนนเฉลี่ย

293 รีวิว

19 คอร์ส