ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ cover photo
ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (KGI) และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ technical analysis เป็นกลยุทธ์หลัก
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (KGI)
  - ผู้แต่งหนังสือ ebook "SillyTechnical"
  - เจ้าของเพจ SillyTechnical เพจให้ความรู้ด้านการลงทุน
  - อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส