ปฤณ จำเริญพานิช (Digital Prince) cover photo
ปฤณ จำเริญพานิช (Digital Prince)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

ปฤณ จำเริญพานิช (Digital Prince)
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Marketing ให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ
แบ่งปันแนวคิดดีๆในการทำธุรกิจและการทำตลาดออนไลน์ เพราะผมเชื่อว่าการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เริ่มต้นจาก "แนวคิด" โดยเฉพาะในการทำการตลาดออนไลน์ .. "แนวคิด" ที่ถูกต้อง นั้นสำคัญกว่า "เครื่องมือ" จากประสบการณ์ 5 ที่ผ่านมา ผมเคยเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตนเอง เริ่มจากศูนย์ ลองผิดลองถูก พยายามเรียนรู้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการตลาดออนไลน์ จนปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นวิทยากรทางด้าน Digital Marketing และได้เป็น Recommended LINE Certified Coach ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 4 ปีซ้อน จาก LINE Thailand ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ กลุ่มเล็กบ้างกลุ่มใหญ่บ้าง .. ในทุกครั้งที่ผมบรรยาย ผมไม่เคยคิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น เพียงแต่ "ผมรู้" ในบางสิ่งที่ "คนอื่นไม่รู้" และก็ยังมีบางสิ่งที่ "คนอื่นรู้" แต่ "ผมยังไม่รู้" เช่นกัน .. ดังนั้นในการขึ้นเวทีแต่ละครั้ง ในมุมมองของผม มันคือการ "แชร์ประสบการณ์" แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และแนวคิดซึ่งกันและกัน ผมเชื่อในสังคมของ "การแบ่งปัน" และต้องขอบคุณรุ่นพี่ของผมท่านนึงที่ผมเคารพ ซึ่งผลักดันให้เกิดแฟนเพจนี้ขึ้น โดยบอกผมว่า การแบ่งปันไม่จำเป็นต้องรอจนพร้อม โดยหากใครมีข้อสงสัย หรืออยากรู้เรื่องอะไรที่ผมตอบได้ ถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้เพื่อนๆนะครับ คุยกันได้ที่ LINE ID: @digitalprince

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาวิทยากรทางด้าน Digital Marketing สอนผู้ประกอบการ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  - Recommended LINE Certified Coach ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 4 ปีซ้อน จาก LINE Thailand
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาคาเอรุ จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล เซต อัพ จำกัด
  - ปริญญาโท MSc Management University of Southampton
  - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส