ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล) cover photo
ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล)
ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล)
เจ้าของกิจการส่วนตัว; นักลงทุน; ที่ปรึกษาทางการเงิน; นักเขียน Bestseller


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการส่วนตัว; นักลงทุน; ที่ปรึกษาทางการเงิน; นักเขียน Bestseller