วันฉัตร ปราบสุธา cover photo
วันฉัตร ปราบสุธา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

วันฉัตร ปราบสุธา
IoT Engineer , Electrical Engineer

    ประวัติโดยย่อ
    - วิศกรไฟฟ้าและระบบไอโอที ตั้งแต่ Controller จนถึงระบบ AI และ Machine Learning
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส