อุมาพร สุขะกุล cover photo
อุมาพร สุขะกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส

อุมาพร สุขะกุล
ทนายความที่ปรึกษาในคดีครอบครัวให้คู่ชาวไทย & ชาวต่างชาติ เจ้าของแฟนเพจ "ทนายกิ๊ฟท์"

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาปัญหาชีวิต ความรัก & ความสัมพันธ์ ครอบครัว ซึมเศร้า ผ่านกระบวนการ Deep Listening
  - เจ้าของแฟนเพจ "ทนายกิ๊ฟท์ : นางฟ้าในเรือนจำ"
  - เจ้าของผลงาน "บทเรียนรักราคาแพง" ในรูปแบบ Video & Audio Online
  - ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท S & S Legal Consultants Co., Ltd.
  - ล่ามอิสระ (ภาษาอังกฤษ-ไทย)
  - เจ้าของแฟนเพจ "Speak Thai Right Now"

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส