พชรพล สิทธิ์พรสุวรรณ cover photo
พชรพล สิทธิ์พรสุวรรณ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส

พชรพล สิทธิ์พรสุวรรณ
#นวนิยาย #นิยาย #ละคร #นักเขียน #เขียน #Fictionwriting #Fiction #Writing
ผลงานนวนิยายที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 สาบรักอสูร สำนักพิมพ์ธราธร ในเครืออักษรศาสตร์ พ.ศ. 2562 สิ้นจำไม่สิ้นใจ สำนักพิมพ์ Hermit

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือ "สาบรักอสูร" สำนักพิมพ์ธราธร ในเครืออักษรศาสตร์
    - ผู้เขียนหนังสือ "สิ้นจำไม่สิ้นใจ" (นิยาย Y) สำนักพิมพ์ Hermit
    - ปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส