ชาญ ตระการศิลป์ (อ.ชาญ) cover photo
ชาญ ตระการศิลป์ (อ.ชาญ)

4.0 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

3 คอร์ส

ชาญ ตระการศิลป์ (อ.ชาญ)
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนการใช้สมาธิเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี
อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ เจ้าของศูนย์ฝึกอบรม Wintory ผู้มีประสบการณ์ในการสอนในการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี ผ่านการจัดสัมมนามากว่า 2,000 สัมมนา ซึ่งมีผู้เรียนมากกว่า 200,000 คน โดยมุ่งเน้น 3 สิ่ง 1) เรียนรู้และเติบโต 2) เพิ่มคุณค่าให้กับผู้คน 3) ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีคุณค่า

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของศูนย์ฝึกอบรม Wintory
    - มีประสบการณ์ในการสอนด้านการฝึกสมาธิเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี จัดสัมมนากว่า 2,000 สัมมนา มีผู้เรียนกว่า 200,000 คน

4.0 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

3 คอร์ส