อ.ชาญ ตระการศิลป์ cover photo
อ.ชาญ ตระการศิลป์
อ.ชาญ ตระการศิลป์
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนการใช้สมาธิเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี

  อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ เจ้าของศูนย์ฝึกอบรม Wintory ผู้มีประสบการณ์ในการสอนในการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี ผ่านการจัดสัมมนามากว่า 2,000 สัมมนา ซึ่งมีผู้เรียนมากกว่า 200,000 คน โดยมุ่งเน้น 3 สิ่ง
  1) เรียนรู้และเติบโต
  2) เพิ่มคุณค่าให้กับผู้คน
  3) ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีคุณค่า


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของศูนย์ฝึกอบรม Wintory
  - มีประสบการณ์ในการสอนด้านการฝึกสมาธิเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตกว่า 10 ปี จัดสัมมนากว่า 2,000 สัมมนา มีผู้เรียนกว่า 200,000 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส