ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์ cover photo
ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์
ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์
นักแปลและล่ามไทย-เยอรมัน ครูสอนภาษาเยอรมัน ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - นักแปลและล่ามไทย-เยอรมัน ที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมนี
  - ครูสอนภาษาเยอรมัน ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
  - ผู้เขียนหนังสือเรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์เล่ม 1-2
  - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย ESB Business School เมือง Reutlingen ประเทศเยอรมนี
  - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส