ณกมล อัศวยนต์ชัย cover photo
ณกมล อัศวยนต์ชัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

123 รีวิว

3 คอร์ส

ณกมล อัศวยนต์ชัย
CEO บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการตลาด ที่ช่วยธุรกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์กว่า 7 ปี ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะการให้คำปรึกษากับบริษัท SMEs ขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทมหาชนมากกว่า 30 แห่ง เปิดคอร์สอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับพนักงานบริษัทกว่า 2,000 คน ที่มีตั้งแต่ SMEs รัฐวิสาหกิจ ไปจนถึงบริษัทมหาชน เช่น ธนาคารกรุงศรี อิซูซุ กรมพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์สอนการตลาดให้ตั้งแต่เด็กวัยมัธยมศึกษาไปจนถึงผู้สูงอายุวัย 70 ปี สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งได้สูงถึง 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี และทำให้ธุรกิจเติบโต 12 เท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัทเวย์ เมคเกอร์ จำกัด ผู้แต่งหนังสือ Marketing Research 101 คู่มือรู้ใจลูกค้า ฉบับสมบูรณ์ ผู้คิดค้นและออกแบบ WAY Card และ Marketing Research Canvas

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO บริษัทเวย์ เมคเกอร์ จำกัด
  - ผู้แต่งหนังสือ Best Seller 'Marketing Research 101 คู่มือรู้ใจลูกค้า ฉบับสมบูรณ์'
  - ผู้คิดค้นและออกแบบ WAY Card และ Marketing Research Canvas
  - มีประสบการณ์กว่า 7 ปี ด้านการทำการตลาดออนไลน์
  - ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะการให้คำปรึกษากับบริษัท SMEs ขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทมหาชนมากกว่า 30 แห่ง
  - และเป็นวิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับพนักงานบริษัทและผู้ที่สนใจมามากกว่า 2,000 คน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

123 รีวิว

3 คอร์ส