วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok Ads by เชียง) cover photo
วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok Ads by เชียง)
วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok Ads by เชียง)
เจ้าของเพจ Tiktok Ads by เชียง

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook เพจ Tiktok Ads by เชียง สอนการทำตลาด บน Tiktok Ads ทำจริง และสร้างยอดขายจริง สอนจากประสบการณ์จริง มีลูกศิษย์มากกว่า 1000 คน
    - สร้างยอดขาย 2.5 ล้านบาท ภายในเดือนเดียว จาก Tiktok Ads
    - มีประสบการณ์การตลาดมากกว่า 10 ปี
    - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส