วศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย) cover photo
วศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส

วศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย)
อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย สอนขายของออนไลน์จนกว่าจะสำเร็จ

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook เพจ "อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย" สอนการทำตลาด บน Tiktok Ads ทำจริง และสร้างยอดขายจริง
  - สอนจากประสบการณ์จริง มีลูกศิษย์มากกว่า 1000 คน
  - สร้างยอดขาย 2.5 ล้านบาท ภายในเดือนเดียว จาก Tiktok Ads
  - มีประสบการณ์การตลาดมากกว่า 10 ปี
  - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส