วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok by เชียง กัดไม่ปล่อย) cover photo
วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok by เชียง กัดไม่ปล่อย)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

วศิน พรวิจิตรจินดา (Tiktok by เชียง กัดไม่ปล่อย)
เจ้าของเพจ Tiktok by เชียง กัดไม่ปล่อย

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook เพจ "Tiktok by เชียง กัดไม่ปล่อย" สอนการทำตลาด บน Tiktok Ads ทำจริง และสร้างยอดขายจริง สอนจากประสบการณ์จริง มีลูกศิษย์มากกว่า 1000 คน
    - สร้างยอดขาย 2.5 ล้านบาท ภายในเดือนเดียว จาก Tiktok Ads
    - มีประสบการณ์การตลาดมากกว่า 10 ปี
    - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส