ธำรง อนันต์ทวีผล (เอก) cover photo
ธำรง อนันต์ทวีผล (เอก)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

ธำรง อนันต์ทวีผล (เอก)
ผู้เขียนหนังสือ "Full Time Investor รวยด้วยหุ้นเด้ง" และเป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "VI Buffet by เอกธำรง"

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือ "Full Time Investor รวยด้วยหุ้นเด้ง"
    - เจ้าของแฟนเพจ "VI Buffet by เอกธำรง"
    - เริ่มต้นจากมนุษย์เงินเดือน ออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวด้วยตัวเอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส