พนมวัฒน์ วรัทเศรษฐ์ cover photo
พนมวัฒน์ วรัทเศรษฐ์
พนมวัฒน์ วรัทเศรษฐ์
Quantitative Researcher ที่ TAUTOLOGY

    ประวัติโดยย่อ
    - Quantitative Researcher ที่ TAUTOLOGY
    - อดีตนักการเงินธนาคาร
    - เกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส