ดม ดอนชัย cover photo
ดม ดอนชัย
ดม ดอนชัย
นักลงทุนสายเทคนิคอลชื่อดังของไทย


    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนสายเทคนิคอลมืออาชีพ
    - ผู้เขียนหนังสือการลงทุนชื่อดังหลายเล่ม อาทิ คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น เทพเทรนไลน์ รหัสลับฟีโบนัชชีในตลาดหุ้น
    - วิทยากรสอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์