ชาญวิทย์ พิมพ์จันทร์ cover photo
ชาญวิทย์ พิมพ์จันทร์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

267 รีวิว

1 คอร์ส

ชาญวิทย์ พิมพ์จันทร์
นักตัดต่อวีดีโอ, โมชั่นกราฟฟิกและแอนิเมชั่น 2 มิติและนักออกแบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - 1) นักตัดต่อวิดีโอและโมชั่นกราฟฟิก ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี
    - 2) วิทยากรสอนด้านการออกแบบ, โมชั่นกราฟฟิกและตัดต่อวีดีโอ
    - 3) อาจารย์สอนพิเศษการทำการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

267 รีวิว

1 คอร์ส