รณฤทธิ์ เทพรักษ์ cover photo
รณฤทธิ์ เทพรักษ์
รณฤทธิ์ เทพรักษ์
Lead Auditor and Trainer, Bureau Veritas Thailand
ความเชี่ยวชาญด้าน ISO9001:2015, GHPS&HACCP, ISO22000:2018, ISO22716 ประวัติการศึกษา Bachelor of Food Science, Faulty of Argo Industry; Kasetsart University

    ประวัติโดยย่อ
    - Lead Auditor and Trainer, Bureau Veritas Thailand
    - ความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และวิทยากร หลักสูตร GHP, HACCP, ISO9001:2015, ISO22000:2018, ISO22716
    - จบการศึกษา Bachelor of Food Science and Technology, Faculty of Argo Industry, Kasetsart University

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส