บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ cover photo
บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
วิทยากร ล่าม และนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหวิทยาลัยโกเบ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโกเบ ประสบการณ์การทำงาน ล่ามแปลหลักสูตร Why-Why Analysis, Lean and Toyota Production ส.ส.ท. ล่ามโครงการ TPM-JIPM อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผสิต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยดูแลชาวญี่ปุ่น แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย บรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่น, Operation Director บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Senior Manager บริษัท นิปปอน โปรตักชั่น เซอร์วิส จำกัด ล่ามอิสระ

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหวิทยาลัยโกเบ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโกเบ
  - เป็นล่ามแปลหลักสูตร Why-Why Analysis, Lean and Toyota Production ส.ส.ท.
  - เป็นล่ามโครงการ TPM-JIPM อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิ จำกัด
  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผสิต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ผู้ช่วยดูแลชาวญี่ปุ่น แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย
  - บรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่น, Operation Director บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - Senior Manager บริษัท นิปปอน โปรตักชั่น เซอร์วิส จำกัด
  - ปัจจุบันเป็นล่ามอิสระ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส