ธราเทพ แสงทับทิม cover photo
ธราเทพ แสงทับทิม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

ธราเทพ แสงทับทิม

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์การใช้ Mind Map มากกว่า 10 ปี
    - ผู้ก่อตั้งสถาบัน MindMap Guru สถาบันสอนการใช้ Mind Map เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
    - นักเขียน Bestseller 2 เล่ม "Magic Mind Map" และ "Mind Map for Work & Study"
    - จบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส