อ.สมบัติ เกษมล้นนภา cover photo
อ.สมบัติ เกษมล้นนภา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส

อ.สมบัติ เกษมล้นนภา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง

    บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

    บริหารโดย อ.สมบัติ เกษมล้นนภา วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ (Presentation) ด้วยประสบการณ์ทั้งงานบริหารจากองค์กรธุรกิจระดับโลก และอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ


    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง
    - โค้ชและผู้บริหารของ บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส