กิตติศักดิ์ ศรีพรงาม (XMan Art Dojo) cover photo
กิตติศักดิ์ ศรีพรงาม (XMan Art Dojo)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

กิตติศักดิ์ ศรีพรงาม (XMan Art Dojo)
เจ้าของเพจ และช่อง Youtube ชื่อ Xman Art Dojo แชร์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - Producer และผู้ออกแบบการตกแต่งงานอีเว้นท์ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
    - เป็นผู้ใช้โปรแกรม SketchUp ในการพรีเซ้นท์งานกับลูกค้า และถอดแบบเพื่อให้ช่างผลิตงานได้อย่างถูกต้อง
    - เจ้าของเพจ และช่อง Youtube ชื่อ Xman Art Dojo ซึ่งแชร์เกร็ดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
    - จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑศิลป์ สาขาประยุกต์ศิลป์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส