Supanut Sookkho cover photo
Supanut Sookkho

4.7 คะแนนเฉลี่ย

323 รีวิว

9 คอร์ส

Supanut Sookkho
เจ้าของเว็บไซต์และเพจ HookTalk Academy

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ทำ Digital Marketing campaign และ SEO ให้กับหลายๆเว็บไซต์ E-commerce ในประเทศไทย
    - เป็นผู้เขียนหนังสือ "ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย SEO" ติดอันดับหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของหมวด
    - เป็นผู้เขียนหนังสือ "ดันเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ด้วย Google Adwords"
    - เป็นผู้เขียน eBook "ทำโฆษณา เพิ่มยอดขายด้วย Facebook และ Instagram"

4.7 คะแนนเฉลี่ย

323 รีวิว

9 คอร์ส