ปวีณา พัวประเสริฐ (ครูแนน) cover photo
ปวีณา พัวประเสริฐ (ครูแนน)
ปวีณา พัวประเสริฐ (ครูแนน)
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสมอง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกกิจกรรมบำบัด 'Kidscovery clinic'
ปวีณา พัวประเสริฐ (ครูแนน นักกิจกรรมบำบัด) เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสมอง ประกอบวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ (Occupational Therapist) เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ ก.บ.778 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ ทั้งในเด็กที่มีพัฒนาการปกติและในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก สมาธิสั้น ดาวน์ซินโดรม ลมชัก สมองพิการ พัฒนาการล่าช้า ให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ได้รับประกาศนียบัตรผู้อบรม/ผู้ฝึกอบรม DENVER II มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตรผู้อบรม/ผู้ฝึกอบรม Sensory Processing Disorder

  ประวัติโดยย่อ
  - นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพวิชาชีพ (Occupational Therapist) เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสมอง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  - เจ้าของ Facebook fanpage "ครูแนน นักกิจกรรมบำบัด" มีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน เป็นที่รู้จักมากที่สุดในเพจของวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัด
  - ผู้ก่อตั้งคลินิกกิจกรรมบำบัด "Kidscovery clinic" ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 12 ปี
  - นักกิจกรรมบำบัดประจำโรงเรียนอินเตอร์หลายแห่ง อาทิเช่น ELC, ISB, Purple Elephant ฯลฯ
  - เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเครื่องเล่นสนามให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
  - เป็นวิทยาการ และเขียนบทความให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูก การเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางภาครัฐและเอกชน เช่น Thai PBS, Thai PBS kids, สสส., โฟร์โมสต์, เนสเลย์, นิตยาสาร Mother & Care และ มหิดล ชาแนล
  - เคยร่วมงานในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก และโรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง อธิเช่น สมิติเวช ศรีนครินทร์, นักกิจกรรมบำบัดอาวุโส ณ เอทอค เซ็นเตอร์, มีรักคลินิก, โรงเรียน St.Andrew Samakee, โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
  - อาจารย์พิเศษ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส