บัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ (อ.ตู่ อจต) cover photo
บัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ (อ.ตู่ อจต)
บัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ (อ.ตู่ อจต)
DaVinci Resolve Certified Trainer อาจารย์สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็น Blackmagic Design Certified Trainer ที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนโปรแกรม DaVinci Resolve อย่างเป็นทางการ ได้ผ่านการอบรมการสอนจากทาง Blackmagic Design ดังนี้ - Introduction to Resolve 14 - Introduction to Resolve 15 - DaVinci Resolve 15: Advanced Editing Certified Trainer - DaVinci Resolve 15: Color Correction Certified Trainer - Introduction to Resolve 16 ผลงานการสอนและอบรมที่ผ่านมา - Introduction to Resolve 14 อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Introduction to Resolve 14 บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 - Introduction to Resolve 14 บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2 - Introduction to Resolve 15 for VDO Stocker at Bangkok Click Studio #1 - Introduction to Resolve 15 บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3 - Introduction to Resolve 15 บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 4 (Private Class) - Introduction to Resolve 15 บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 5

    ประวัติโดยย่อ
    - DaVinci Resolve Certified Trainer
    - Blackmagic Design Certified Trainer
    - อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ช่างภาพมืออาชีพ ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และการเกรดสี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส