กันตเมศฐ์ อธิชจีราวัชร์ cover photo
กันตเมศฐ์ อธิชจีราวัชร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

กันตเมศฐ์ อธิชจีราวัชร์
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานและวิทยากรด้าน Aircraft Load Control กว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์พิเศษทางด้าน Basic Aircraft Load Control และ Basic Aircraft Weight & Balance
    - คณะการจัดการการบิน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
    - วิทยากรของสายการบิน ประสบการณ์การทำงาน กว่า 10 ปี ในด้าน Aircraft Load Control
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Load Control Life"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส