ดร.ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง (Dr.Mike) cover photo
ดร.ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง (Dr.Mike)
ดร.ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง (Dr.Mike)
ประสบการณ์สอน IC License ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ มากว่า 6 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์สอน IC License ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ มากว่า 6 ปี
    - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC: Association of Investment Management Company)
    - เจ้าของคลิปสรุป IC License ด้วย Mind Map ทาง YouTube ที่มียอดวิวสูงที่สุด
    - เจ้าของเพจ ติว IC License โดย Dr.Mike www.facebook.com/SingleLicense

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส