อังศุธร ดังธนาวิรุตม์ (ครูเกตุ) cover photo
อังศุธร ดังธนาวิรุตม์ (ครูเกตุ)
อังศุธร ดังธนาวิรุตม์ (ครูเกตุ)
ผู้เชี่ยวชาญการฝึกโยคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับสตรีและผู้สูงอายุ
จากคนที่ฝึกโยคะทุกวันเป็นเวลา 7 ปีกว่า จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น นิ่งขึ้น สบายขึ้น จึงอยากแบ่งปันศาสตร์โยคะให้ผู้อื่นโยคะฝึกได้ทุกเพศทุกวัย เราฝึกตามความเหมาะสมของร่างกาย ปรับสมดุล ให้ร่างกายแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น "ภายนอกเคลื่อนไหว ภายในดูจิต" แบ่งเวลามาดูแลสุขภาพกายและใจกันนะคะ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญการฝึกโยคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับสตรีและผู้สูงอายุ
    - จบหลักสูตร 200 hrs. Yoga เด็ก, Yoga คุณแม่ตั้งครรภ์, Yoga บำบัดผู้ป่วย, กายวิภาคศาสตร์ จากสถาบัน My Peace Yoga (Certified WYA200)
    - อาจารย์จิตอาสา สอนโยคะให้ผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    - อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโยคะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2560-2561

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส