ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ cover photo
ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส

ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
Microsoft Certified Trainer จากสถาบัน 9EXPERT TRAINING
อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ เป็นวิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING (http://www.9experttraining.com) สอนในหลักสูตรด้าน Excel, PowerPoint, Power BI มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ การสร้าง Dashboard, Visualization งานนำเสนอต่างๆ เป็นที่ปรึกษา บริหารโครงการต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กระทรวงยุติธรรม, ธนาคารไทยพาณิชย์, BTS, BJC ในด้าน ฺBusiness Consultant, Data Analytics ได้รับวุฒิบัตรในด้าน Microsoft Certify Trainer, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, Analyzing and Visualizing Data with Power BI, Analyzing and Visualizing Data with Excel และ Web Accessibility จาก University of South Australia เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - การไฟฟ้านครหลวง - บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด - Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. - Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) - Summit Auto Seats Industry Co.,Ltd. - DKSH (THAILAND) LIMITED - BMW Leasing (Thailand) Company Limited. และยังเป็น SQL Server Community Thailand Group Organizer : https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING
  - World Bank Consultant
  - ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS เป็นต้น
  - Certificate จาก Microsoft Certify Trainer, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, Analyzing and Visualizing Data with Power BI, Analyzing and Visualizing Data with Excel
  - นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
  - นักเขียนบทความที่ http://www.9experttraining.com/articles
  - SQL Server Community Thailand Group Organizer: https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส