นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล cover photo
นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส

นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล
วิทยากรด้านจิตวิทยาเชิงบวก โค้ชและนักโปรแกรมจิต สอนให้ปลดล็อคความคิด กับดักหรือบาดแผลใน อดีต โดยการผจญปัญหา ด้วยความกล้าหาญและสุขใจ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาที่ปรึกษา (Counseling Psychology) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - วิทยากรด้านจิตวิทยา สอนให้ปลดล็อคความคิด พิชิตความกลัว เพิ่มสุขให้ชีวิต
  - วิทยากรเรื่องจิตวิทยาและด้าน Coaching ให้กับองค์กรฯ ศศินทร์, Dow Chemicals, Human Dynamics, บริษัทในเครือเอ็มบีเค เป็นต้น
  - นักบำบัดทางจิตโดยการโปรแกรมจิตและโค้ขชิ่ง
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี 2 เล่ม "DIY Coaching" และ "EG Brain"
  - นักเทศน์ นักพูดบันดาลใจและให้กําลังใจแก่ผู้คน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส