นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล cover photo
นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล
วิทยากรด้านจิตวิทยา สอนให้ปลดล็อคความคิด พิชิตความกลัว เพิ่มสุขให้ชีวิต

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาที่ปรึกษา (Counseling Psychology) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - วิทยากรด้านจิตวิทยา สอนให้ปลดล็อคความคิด พิชิตความกลัว เพิ่มสุขให้ชีวิต
    - วิทยากรเรื่องจิตวิทยา ด้าน Coaching และ Life Coaching ให้กับองค์กรฯ ศศินทร์, Dow Chemicals, Human Dynamics, บริษัทในเครือเอ็มบีเค เป็นต้น
    - นักบำบัดทางจิตโดยการโปรแกรมจิตและโค้ขชิ่ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส